رای به سایت :
1547
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج الغدیر
یکشنبه 30 دي 1397 -

گزارش تصویری میدان تیر
گزارش تصویری میدان تیر

حضور بسیجیان حوزه ۱۶۳ابوحمزه ثمالی برای میدان تیر تخصصی پادگان شهید انارکی.

پایگاه مقاومت بسیج شهید مدنی 1396/11/28
اعزام بسیجیان حوزه 163 به میدان تیر
اعزام بسیجیان حوزه 163 به میدان تیر

گزارش تصویری اعزام بسیجیان حوزه 163 به میدان تیر و آموزش و یادآوری تکنیک های تیراندازی.

ناحیه مقاومت بسیج الغدیر 1396/10/24
اعزام بسیجیان حوزه 163 به میدان تیر
اعزام بسیجیان حوزه 163 به میدان تیر

گزارش تصویری اعزام بسیجیان حوزه 163 به میدان تیر و آموزش و یادآوری تکنیک های تیراندازی.

حوزه 163 ابو حمزه ثمالی 1396/10/24
گزارش تصویری حضور بسیجیان در میدان تیر
گزارش تصویری حضور بسیجیان در میدان تیر

میدان تیر ناحیه مقاومت بسیج الغدیر با حضور بسیجیان در منطقه تلو برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج شهید مدنی 1396/10/23
گزارش تصویری اعزام بسیجیان به میدان تیر
گزارش تصویری اعزام بسیجیان به میدان تیر

بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج الغدیر جهت شرکت در میدان تیر، اعزام شدند.

پایگاه مقاومت بسیج شهید مدنی 1396/10/23
حضور بسیجیان در پایگاه
حضور بسیجیان در پایگاه

بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج شهید مدنی جهت شرکت در میدان تیر در پایگاه حاضر شدند.

پایگاه مقاومت بسیج شهید مدنی 1396/10/22
میدان تیر ناحیه الغدیر برگزار شد
میدان تیر ناحیه الغدیر برگزار شد

میدان تیر ناحیه مقاومت بسیج الغدیر ویژه بسیجیان و کارکنان ناحیه الغدیر در منطقه تلو برگزار شد.

ناحیه مقاومت بسیج الغدیر 1396/10/22
گزارش تصویری برگزاری میدان تیر دانش آموزی ناحیه الغدیر
گزارش تصویری برگزاری میدان تیر دانش آموزی ناحیه الغدیر

به همت معاونت بسیج دانش آموزی ناحیه الغدیر میدان تیر ویژه دانش آموزان پسر مدارس لواسانات و رودبار قصران در روز یکشنبه مورخ 96/1/27 از ساعت 8 صبح الی 11 برگزار شد.

ناحیه مقاومت بسیج الغدیر 1396/01/27
گزارش تصویری میدان تیر سلاح کلت
گزارش تصویری میدان تیر سلاح کلت

میدان تیر سلاح کلت ویژه بسیج خواهران در شهر لواسان برگزار شد.

ناحیه مقاومت بسیج الغدیر 1395/12/01
گزارش تصویری میدان تیر خواهران بسیجی
گزارش تصویری میدان تیر خواهران بسیجی

میدان تیر ویژه خواهران بسیجی در روز شنبه مورخ 95/11/30 در شهر لواسان برگزار شد.

ناحیه مقاومت بسیج الغدیر 1395/11/30
گزارش تصویری آماده سازی میدان تیر
گزارش تصویری آماده سازی میدان تیر

میدان تیر ویژه خواهران بسیجی در شهر لواسان برگزار شد.

ناحیه مقاومت بسیج الغدیر 1395/11/30
گزارش تصویری میدان تیر ناحیه الغدیر
گزارش تصویری میدان تیر ناحیه الغدیر

میدان تیر ناحیه الغدیر ویژه دانش آموزان بسیج و کارکنان ناحیه الغدیر برگزار شد.

ناحیه مقاومت بسیج الغدیر 1395/11/29

1 2