رای به سایت :
1547
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج الغدیر
شنبه 04 اسفند 1397 -

برگزاری همایش دفاع مقدس امتداد عاشورا
برگزاری همایش دفاع مقدس امتداد عاشورا

برگزاری همایش دفاع مقدس امتداد عاشورا در نمایشگاه یادیاران.

پایگاه مقاومت بسیج حضرت فاطمه(س) 1397/07/16
گزارش تصویری حضور عوامل شبکه سه در نمایشگاه یادیاران
گزارش تصویری حضور عوامل شبکه سه در نمایشگاه یادیاران

گزارش تصویری حضور عوامل شبکه سه در نمایشگاه یادیاران.

پایگاه مقاومت بسیج حضرت فاطمه(س) 1397/07/16
برگزاری تئاتر شورایی در نمایشگاه یاد یاران
برگزاری تئاتر شورایی در نمایشگاه یاد یاران

حضور بسیجیان پایگاه حضرت فاطمه (س) در برگزاری تئاتر شورایی در نمایشگاه یادیاران.

پایگاه مقاومت بسیج حضرت فاطمه(س) 1397/07/16
گزارش تصویری برگزاری نمایشگاه یادیاران
گزارش تصویری برگزاری نمایشگاه یادیاران

حضور بسیجیان پایگاه حضرت فاطمه (س) در نمایشگاه یادیاران.

پایگاه مقاومت بسیج حضرت فاطمه(س) 1397/07/16
برگزاری نماز جماعت توسط فرمانده حوزه ١٦٣ در نمایشگاه یادیاران
برگزاری نماز جماعت توسط فرمانده حوزه ١٦٣ در نمایشگاه یادیاران

برگزاری نماز جماعت توسط فرمانده حوزه ١٦٣ در نمایشگاه یادیاران ناحیه مقاومت بسیج الغدیر.

حوزه 163 ابو حمزه ثمالی 1397/07/14
مصاحبه خبرنگار خبرگزاری فارس با فرمانده حوزه ١٦٣
مصاحبه خبرنگار خبرگزاری فارس با فرمانده حوزه ١٦٣

مصاحبه خبرنگار خبرگزاری فارس با فرمانده حوزه ١٦٣ در نمایشگاه یاد یاران.

حوزه 163 ابو حمزه ثمالی 1397/07/14
برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس
برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس

گزارش تصویری غرفه های برپا شده توسط حوزه 163 ابوحمزه ثمالی.

ناحیه مقاومت بسیج الغدیر 1397/07/09
بازدید اهالی لواسان و تهران از غرفه دفاع مقدس حوزه ١٦٣ ابوحمزه ثمالی
بازدید اهالی لواسان و تهران از غرفه دفاع مقدس حوزه ١٦٣ ابوحمزه ثمالی

بازدید اهالی لواسوان و تهران از غرفه دفاع مقدس حوزه ١٦٣ ابوحمزه ثمالی.

حوزه 163 ابو حمزه ثمالی 1397/07/09
برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس
برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس

گزارش تصویری غرفه های برپا شده توسط حوزه 163 ابوحمزه ثمالی.

حوزه 163 ابو حمزه ثمالی 1397/07/09
گزیده ویدئویی بازدید مسئولان حوزه نمایندگی و فرهنگی سپاه محمد رسول الله (ص) از نمایشگاه یادیاران
گزیده ویدئویی بازدید مسئولان حوزه نمایندگی و فرهنگی سپاه محمد رسول الله (ص) از نمایشگاه یادیاران

مسئولان حوزه نمایندگی و فرهنگی سپاه محمد رسول الله (ص) از نمایشگاه یادیاران دیدن کردند.

ناحیه مقاومت بسیج الغدیر 1397/07/08
گزارش تصویری از روز هفتم نمایشگاه یادیاران
گزارش تصویری از روز هفتم نمایشگاه یادیاران

گزارش تصویری برگزاری روز هفتم و آخر نمایشگاه یادیاران.

ناحیه مقاومت بسیج الغدیر 1397/07/07
گزارش تصویری از روز هفتم نمایشگاه یادیاران
گزارش تصویری از روز هفتم نمایشگاه یادیاران

گزارش تصویری برگزاری روز هفتم و آخر نمایشگاه یادیاران.

حوزه 166 نرجس خاتون 1397/07/07

1 2 3 4... 7