رای به سایت :
1511
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج الغدیر
جمعه 29 دي 1396 -

یکصدمین سالگرد هولوکاست ایرانی
یکصدمین سالگرد هولوکاست ایرانی

برنامه این هفته شب های چهارشنبه هیئت الشهدای لواسانات و رودبار قصران با حضور دکتر رائفی پور و با عنوان یکصدمین سالگرد هولوکاست ایرانی برگزار شد.

ناحیه مقاومت بسیج الغدیر 1396/10/20