رای به سایت :
1543
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج الغدیر
دوشنبه 30 مهر 1397 -
کلاس آموزشی قرآن مجید هر هفته صبح روز شنبه ویژه کارکنان وظیفه ناحیه الغدیر برگزار می شود
کلاس قرآن مجید/

کلاس آموزشی قرآن مجید هر هفته صبح روز شنبه ویژه کارکنان وظیفه ناحیه الغدیر برگزار می شود

کلاس آموزشی قرائت قرآن کریم ویژه کارکنان رسمی و وظیفه هر هفته صبح روز شنبه بعد از برگزاری مراسم صبحگاه ویژه کارکنان رسمی و وظیفه در ناحیه الغدیر برگزار می شود.
calendar
تاریخ : 1396/09/11 - 13:16
0
محبوب  
رای به خبر :