رای به سایت :
1511
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج الغدیر
چهارشنبه 27 دي 1396 -
میدان تیر ناحیه الغدیر برگزار شد
گزارش تصویری/

میدان تیر ناحیه الغدیر برگزار شد

میدان تیر ناحیه مقاومت بسیج الغدیر ویژه بسیجیان و کارکنان ناحیه الغدیر در منطقه تلو برگزار شد.
calendar
تاریخ : 1396/10/22 - 11:56
0
محبوب  
رای به خبر :