رای به سایت :
1529
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج الغدیر
سه شنبه 01 خرداد 1397 -
جعل نامه/

خودتان قضاوت کنید

نامه جعلی و دروغی آمد نیوز در خصوص نامه سپاه تهران، جعل و سند علیه بسیج و سپاه با ادعای پرداخت سکه به بسیجیان بابت اغتشاشات.
calendar
تاریخ : 1396/10/24 - 23:38
0
محبوب  
رای به خبر :