رای به سایت :
1541
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج الغدیر
سه شنبه 03 مهر 1397 -
اردو زیارتی مشهد مقدس تیرماه ۱۳۹۷

سخنرانی و بازدید از اتوبوس اعزامی به مشهد مقدس توسط فرمانده حوزه ۱۶۳ ابوحمزه ثمالی.
calendar
تاریخ : 1397/04/14 - 03:53
0
محبوب  
رای به خبر :