رای به سایت :
1536
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج الغدیر
جمعه 26 مرداد 1397 -
بازدید جمعی از عوامل برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس
گزارش تصویری/

بازدید جمعی از عوامل برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس

جمعی از عوامل برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس از محل احتمالی برگزاری نمایشگاه بازدید کرده و منطقه مذکور را مورد بررسی قرار دادند.
calendar
تاریخ : 1397/05/17 - 08:48
0
محبوب  
رای به خبر :