رای به سایت :
1542
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج الغدیر
پنجشنبه 26 مهر 1397 -
گزارش تصویری/.

عملیات آهک ریزی و مقام سازی

تدابیر قرارگاه جهادی جهت مقاوم سازی.
calendar
تاریخ : 1397/06/15 - 02:54
0
محبوب  
رای به خبر :