رای به سایت :
1548
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج الغدیر
پنجشنبه 02 خرداد 1398 -
بازدید رئیس حوزه قضایی بخش لواسانات از نمایشگاه یادیاران
گزارش تصویری/

بازدید رئیس حوزه قضایی بخش لواسانات از نمایشگاه یادیاران

رئیس حوزه قضایی بخش لواسانات دکتر شریعتی و رئیس دفتر حمایت حقوق و قضایی ایثارگران ناحیه الغدیر و هیئت همراه از نمایشگاه یادیاران دیدن کردند.
calendar
تاریخ : 1397/07/06 - 11:39
0
محبوب  
رای به خبر :