رای به سایت :
1546
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج الغدیر
دوشنبه 28 آبان 1397 -
کارگاه آموزشی ارشاد، انذار و پیشگیری از تخلفات و جرائم برگزار شد
گزارش تصویری/

کارگاه آموزشی ارشاد، انذار و پیشگیری از تخلفات و جرائم برگزار شد

کارگاه آموزشی ارشاد، انذار و پیشگیری از تخلفات و جرائم ویژه کارکنان وظیفه ناحیه مقاومت بسیج الغدیر برگزار شد.
calendar
تاریخ : 1397/07/22 - 13:15
0
محبوب  
رای به خبر :