تاریخ : یکشنبه 14 آبان 00:38
کد خبر : 587766
سرویس خبری : گزارش تصویری
 

گزارش تصویری زیبایی های جهان خلقت

عکاس: ع.گندمی/

گزارش تصویری زیبایی های جهان خلقت

مثل درخت باشید که در تهاجم پاییز هر چه بدهد روح زندگی را برای خویش نگه می دارد.

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ