تاریخ : چهارشنبه 13 دي 18:07
کد خبر : 632956
سرویس خبری : گزارش تصویری
 

رژیمی که به مردم کشورش فرصت انتخاب نمی دهد حق دخالت در ایران را ندارد.

اجازه ی دخالت نمیدهیم

رژیمی که به مردم کشورش فرصت انتخاب نمی دهد حق دخالت در ایران را ندارد.

به گزارش قسم،در پشت پرده حمایت های رسانه از آشوبگران ،نام یک کشور بیشتر از همه می درخشد و آن هم "عربستان سعودی" است. اعراب می خواهند با تجزیه ی تمدن دو هزار ساله ی ایران برای خود تمدن دست و پا کنند.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ