رای به سایت :
60
محبوب
حوزه 161 کمیل بن زیاد
ناحیه مقاومت بسیج الغدیر
چهارشنبه 01 خرداد 1398 -

روز قدس روز فریاد است ؛ فریادی به بلندای صور در گوش خفتگان
روز قدس روز فریاد است ؛ فریادی به بلندای صور در گوش خفتگان

مشتهای گره کرده در روز قدس تا نابودی رژیم غاصب.

حوزه 161 کمیل بن زیاد 1397/03/18