رای به سایت :
60
محبوب
حوزه 161 کمیل بن زیاد
ناحیه مقاومت بسیج الغدیر
پنجشنبه 05 ارديبهشت 1398 -

حمایت از جبهه مقاومت اسلامی
حمایت از جبهه مقاومت اسلامی

دست مسلمان بر شانه ی همه مظلومان.

حوزه 161 کمیل بن زیاد 1397/03/19
شعار سال 97 ، بحث ویژه اولین جلسه
شعار سال 97 ، بحث ویژه اولین جلسه

فرمانده حوزه : شعار امسال ، خط مشی آحاد مردم.

حوزه 161 کمیل بن زیاد 1397/01/30