رای به سایت :
58
محبوب
حوزه 161 کمیل بن زیاد
ناحیه مقاومت بسیج الغدیر
جمعه 29 دي 1396 -
بازدید گروه جهادی حوزه 161 کمیل بن زیاد از روستای ساکنه استان کردستان
گزارش تصویری/

بازدید گروه جهادی حوزه 161 کمیل بن زیاد از روستای ساکنه استان کردستان

فرمانده حوزه 161 کمیل بن زیاد از شهرستان کامیاران کردستان جهت ساخت مسجد بازدید کردند.
calendar
تاریخ : 1396/08/01 - 12:58
1
محبوب  
رای به خبر :