رای به سایت :
60
محبوب
حوزه 161 کمیل بن زیاد
ناحیه مقاومت بسیج الغدیر
سه شنبه 06 فروردين 1398 -
شعار سال 97 ، بحث ویژه اولین جلسه
گزارش تشریحی/

شعار سال 97 ، بحث ویژه اولین جلسه

فرمانده حوزه : شعار امسال ، خط مشی آحاد مردم.
calendar
تاریخ : 1397/01/30 - 00:02
1
محبوب  
رای به خبر :

به گزارش قسم از حوزه 161 کمیل بن زیاد  ناحیه مقاومت بسیج الغدیر،

در اولین جلسه سال 97 حوزه 161 ، به صورت ویژه از سوی فرماندهی شعار سال 97 تبیین شده و وظیفه تک تک اعضای این مرز و بوم قلمداد شد .

ایشان با شرح و بسط مفهوم و آثار این شعار پر محتوا متذکر شدند که نه فقط حالا بلکه این مقوله باید به طور مستمر به وسیله آموزش و فرهنگسازی گسترش یابد و ابعاد مختلف آن و تبعات آینده و گشایش هایی که از این طریق ایجاد می شود برای مردم روشن گردد .

نهایتاً این موضوع به مهمترین دستور کار این جلسه مبدل شد و مقرر گردید که اعضا به مقتضای مسئولیت و جایگاه خود در این زمینه بکوشند .


انتهای پیام /
کدخبرنگار: 19177
امید کمالیمطالب مرتبط