رای به سایت :
60
محبوب
حوزه 161 کمیل بن زیاد
ناحیه مقاومت بسیج الغدیر
پنجشنبه 24 آبان 1397 -
روز قدس روز فریاد است ؛ فریادی به بلندای صور در گوش خفتگان
گزارش تصویری

روز قدس روز فریاد است ؛ فریادی به بلندای صور در گوش خفتگان

مشتهای گره کرده در روز قدس تا نابودی رژیم غاصب.
calendar
تاریخ : 1397/03/18 - 01:19
0
محبوب  
رای به خبر :