رای به سایت :
60
محبوب
حوزه 161 کمیل بن زیاد
ناحیه مقاومت بسیج الغدیر
پنجشنبه 24 آبان 1397 -
بازدید فرمانده حوزه 161 از عملیات عمرانی تپه نور الشهدای آبنیک
گزارش تشریحی/.

بازدید فرمانده حوزه 161 از عملیات عمرانی تپه نور الشهدای آبنیک

فرمانده حوزه 161 کمیل بن زیاد از پیش عملیات عمرانی ترمیم و تعمیر جاده تپه نور الشهدای آبنیک بازدید کردند.
calendar
تاریخ : 1397/03/19 - 18:08
0
محبوب  
رای به خبر :