رای به سایت :
60
محبوب
حوزه 161 کمیل بن زیاد
ناحیه مقاومت بسیج الغدیر
یکشنبه 27 آبان 1397 -
نجات طبیعت جز با جهاد ممکن نیست
گزارش تصویری/.

نجات طبیعت جز با جهاد ممکن نیست

جمع آوری زباله در طبیعت توسط بسیجیان حوزه 161.
calendar
تاریخ : 1397/04/09 - 23:37
0
محبوب  
رای به خبر :