رای به سایت :
60
محبوب
حوزه 161 کمیل بن زیاد
ناحیه مقاومت بسیج الغدیر
پنجشنبه 24 آبان 1397 -
قرارگاه جهادی حوزه 161 کمیل بن زیاد در شهرستان کامیاران کرمانشاه
گزارش تصویری/.

قرارگاه جهادی حوزه 161 کمیل بن زیاد در شهرستان کامیاران کرمانشاه

اردوی جهادی به همت حوزه 161 کمیل بن زیاد برگزار شد.
calendar
تاریخ : 1397/06/15 - 02:17
1
محبوب  
رای به خبر :