رای به سایت :
60
محبوب
حوزه 161 کمیل بن زیاد
ناحیه مقاومت بسیج الغدیر
پنجشنبه 24 آبان 1397 -
عملیات آهک ریزی و مقام سازی
گزارش تصویری/.

عملیات آهک ریزی و مقام سازی

تدابیر قرارگاه جهادی جهت مقاوم سازی.
calendar
تاریخ : 1397/06/15 - 02:54
0
محبوب  
رای به خبر :