تاریخ : پنجشنبه 19 مهر 18:30
کد خبر : 718949
سرویس خبری : حماسه و پایداری
 

پایگاه انصار الحسین حوزه 161 برگزار می کند

گزارش تشریحی/.

پایگاه انصار الحسین حوزه 161 برگزار می کند

بیست و نهمین یادواره شهدای امامه برگزار می شود.

به گزارش قسم از حوزه 161 کمیل بن زیاد  ناحیه مقاومت بسیج الغدیر،

پنجشنبه 1397/07/19

ساعت 18:30

مکان : حسینیه امامه بالا



سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ