تاریخ : یکشنبه 13 آبان 13:52
کد خبر : 721762
سرویس خبری : عکس خبری
 

نابودیتان را به صف نشسته‌ایم و مینگریم

گزارش تصویری

نابودیتان را به صف نشسته‌ایم و مینگریم

برگذاری مراسم پرشور سیزده آبانسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ