تاریخ : پنجشنبه 14 دي 20:32
کد خبر : 634073
سرویس خبری : پوستر
 

رژیمی که به مردم کشورش فرصت انتخاب نمی دهد حق دخالت در ایران را ندارد

سیاسی/

رژیمی که به مردم کشورش فرصت انتخاب نمی دهد حق دخالت در ایران را ندارد

اعراب می خواهند با تجزیه ی تمدن دوهزار ساله ی ایران برای خود تمدن دست و پا کنند.

به گزارش قسم از حوزه 162 صدیقه طاهره  ناحیه مقاومت بسیج الغدیر، در پشت پرده حمایت رسانه از آشوبگران، نام یک کشور بیشتر از همه می درخشد و آن هم (عربستان سعودی) است، اعراب می خواهند با تجزیه ی تمدن دوهزار ساله ی ایران برای خود تمدن دست و پا کنند.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ