رای به سایت :
640
محبوب
حوزه 163 ابو حمزه ثمالی
ناحیه مقاومت بسیج الغدیر
چهارشنبه 29 اسفند 1397 -
از بسیجیان پایگاه شهید مدنی و شهید شیرخانی تقدیر و تشکر به عمل آمد
از بسیجیان پایگاه شهید مدنی و شهید شیرخانی تقدیر و تشکر به عمل آمد

بدینوسیله از بسیجیان پایگاه شهید مدنی و شهید شیرخانی جهت برگزاری جشن نیمه شعبان تقدیر و تشکر به عمل آمد.
calendar
تاریخ : 1397/02/15 - 15:06
0
محبوب  
رای به خبر :