رای به سایت :
640
محبوب
حوزه 163 ابو حمزه ثمالی
ناحیه مقاومت بسیج الغدیر
چهارشنبه 29 اسفند 1397 -
نشست فرمانده حوزه و معاون طرح و برنامه
نشست فرمانده حوزه و معاون طرح و برنامه

نشست فرمانده و معاون طرح و برنامه حوزه جهت بررسی اسناد مالی همچنین حل مشکل حساب برخی از پایگاه ها.
calendar
تاریخ : 1397/02/17 - 21:55
1
محبوب  
رای به خبر :