رای به سایت :
639
محبوب
حوزه 163 ابو حمزه ثمالی
ناحیه مقاومت بسیج الغدیر
چهارشنبه 23 آبان 1397 -
ّبه همت حوزه مقاومت بسیج 163 برگزار شد ...
ّبه همت حوزه مقاومت بسیج 163 برگزار شد ...

آزمون آیین نامه و شهر جهت اعطای گواهینامه موتور سیکلت به صورت متمرکز با اجرای تمام مراحل از جمله چشم پزشکی و غیره در شهر لواسان برگزار شد.
calendar
تاریخ : 1397/04/07 - 14:08
0
محبوب  
رای به خبر :