رای به سایت :
640
محبوب
حوزه 163 ابو حمزه ثمالی
ناحیه مقاومت بسیج الغدیر
سه شنبه 28 اسفند 1397 -
جلسه هم اندیشی و برنامه ریزی ایستگاه صلواتی هدفمند و کیفی برگزار شد
جلسه هم اندیشی و برنامه ریزی ایستگاه صلواتی هدفمند و کیفی برگزار شد

جلسه هم اندیشی و برنامه ریزی ایستگاه صلواتی هدفمند و کیفی عوامل اجرایی برگزار شد.
calendar
تاریخ : 1397/06/11 - 01:21
1
محبوب  
رای به خبر :