رای به سایت :
639
محبوب
حوزه 163 ابو حمزه ثمالی
ناحیه مقاومت بسیج الغدیر
سه شنبه 22 آبان 1397 -
بازدید فرمانده ناحیه از حوزه 163 ابوحمزه ثمالی
بازدید فرمانده ناحیه از حوزه 163 ابوحمزه ثمالی

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج الغدیر سرهنگ دوم پاسدار عبدالله مدیری نیا باحضور در حوزه 163 ابوحمزه ثمالی از قسمت های مختلف حوزه بازدید کردند.
calendar
تاریخ : 1397/06/19 - 14:09
1
محبوب  
رای به خبر :