رای به سایت :
639
محبوب
حوزه 163 ابو حمزه ثمالی
ناحیه مقاومت بسیج الغدیر
سه شنبه 22 آبان 1397 -
برگزاری نماز جماعت توسط فرمانده حوزه ١٦٣ در نمایشگاه یادیاران
برگزاری نماز جماعت توسط فرمانده حوزه ١٦٣ در نمایشگاه یادیاران

برگزاری نماز جماعت توسط فرمانده حوزه ١٦٣ در نمایشگاه یادیاران ناحیه مقاومت بسیج الغدیر.
calendar
تاریخ : 1397/07/14 - 23:08
0
محبوب  
رای به خبر :