تاریخ : چهارشنبه 26 ارديبهشت 22:15
کد خبر : 688002
سرویس خبری : سایر محتوای اجتماعی
 

سارق حرفه ای و عامل توزیع مواد مخدر دستگیر شد

سارق حرفه ای و عامل توزیع مواد مخدر دستگیر شد

با مشارکت عوامل اطلاعات حوزه:

به گزارش قسم از حوزه 163 ابو حمزه ثمالی  ناحیه مقاومت بسیج الغدیر، با مشارکت عوامل اطلاعات یکی از پایگاه های حوزه یک سارق حرفه ای و عامل توزیع مواد مخدر دستگیر شد.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ