تاریخ : شنبه 16 تير 02:23
کد خبر : 700851
سرویس خبری : گزارش تصویری
 

اردوی پارک آبی ویژه بسیجیان حوزه 163 برگزار شد

اردوی پارک آبی ویژه بسیجیان حوزه 163 برگزار شد

اردوی پارک آبی ویژه بسیجیان حوزه 163 برگزار شد.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ