تاریخ : شنبه 16 تير 02:30
کد خبر : 700852
سرویس خبری : گزارش تصویری
 

بسیجیان زائر امام رضا صلوات الله علیه یک وعده را میهمان سفره غذای حضرت بودند

بسیجیان زائر امام رضا صلوات الله علیه یک وعده را میهمان سفره غذای حضرت بودند

بسیجیان زائر امام رضا صلوات الله علیه یک وعده را میهمان سفره غذای حضرت بودند.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ