تاریخ : دوشنبه 14 آبان 22:36
کد خبر : 722061
سرویس خبری : گزارش تصویری
 

جلسه توجیهی ١٣ آبان

جلسه توجیهی ١٣ آبان

جلسه بصیرتی بسیجیان پایگاه انصارالمهدیسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ