رای به سایت :
112
محبوب
حوزه 165 میثم تمار
ناحیه مقاومت بسیج الغدیر
دوشنبه 30 بهمن 1396 -
گزارش تصویری جمع آوری پسماند ها و زباله های دشت لار
گزارش تصویری/

گزارش تصویری جمع آوری پسماند ها و زباله های دشت لار

برنامه و ماموریت جمع آوری پسماندها و زباله ها دشت لار توسط گروه جهادی حوزه 165 میثم تمار برگزار شد.
calendar
تاریخ : 1396/05/29 - 00:29
1
محبوب  
رای به خبر :