رای به سایت :
446
محبوب
حوزه 166 نرجس خاتون
ناحیه مقاومت بسیج الغدیر
پنجشنبه 02 فروردين 1397 -

گزارش تصویری حضور زائران راهیان نور در معراج شهدا
گزارش تصویری حضور زائران راهیان نور در معراج شهدا

زائران راهیان نور ناحیه الغدیر ساعت 19:00 وارد یادمان معراج شهدا شدند.

حوزه 166 نرجس خاتون 1396/12/24
گزارش تصویری حضور زائران راهیان نور در یادمان شهدای دشت ذوالفقاری آبادان
گزارش تصویری حضور زائران راهیان نور در یادمان شهدای دشت ذوالفقاری آبادان

زائران راهیان نور ناحیه الغدیر ساعت 15:40 وارد یادمان شهدای دشت ذوالفقاری آبادان شدند.

حوزه 166 نرجس خاتون 1396/12/24
گزارش تصویری حضور زائران راهیان نور در یادمان اروند کنار
گزارش تصویری حضور زائران راهیان نور در یادمان اروند کنار

کاروان اعزامی از ناحیه الغدیر ساعت 11:15 وارد یادمان اروندکنار شدند.

حوزه 166 نرجس خاتون 1396/12/24
گزارش تصویری حضور زائران راهیان نور در  مقتل شهدای نهر خین
گزارش تصویری حضور زائران راهیان نور در مقتل شهدای نهر خین

کاروان راهیان نور ناحیه الغدیر مورخ 96/12/23 ساعت 17:10 وارد یادمان مقتل شهدای نهر خین شدند.

حوزه 166 نرجس خاتون 1396/12/23
گزارش تصویری حضور زائران راهیان نور در یادمان شلمچه
گزارش تصویری حضور زائران راهیان نور در یادمان شلمچه

کاروان راهیان نور ناحیه الغدیر مورخ 96/12/23 ساعت 18:26 وارد یادمان شلمچه شدند.

حوزه 166 نرجس خاتون 1396/12/23
حضور کاروان راهیان نور ناحیه الغدیر در یادمان شهدای عملیات رمضان
حضور کاروان راهیان نور ناحیه الغدیر در یادمان شهدای عملیات رمضان

کاروان راهیان نور ناحیه الغدیر مورخ 96/12/23 ساعت 15:45 وارد یادمان شهدای عملیات رمضان شدند.

حوزه 166 نرجس خاتون 1396/12/23
گزارش تصویری حضور زائران راهیان نور در یادمان طلائیه
گزارش تصویری حضور زائران راهیان نور در یادمان طلائیه

زائران راهیان نور ناحیه الغدیر مورخ 96/12/23 ساعت 11:05 وارد یادمان طلائیه شدند.

حوزه 166 نرجس خاتون 1396/12/23
گزارش تصویری حرکت زائران راهیان نور از هویزه به سمت طلائیه
گزارش تصویری حرکت زائران راهیان نور از هویزه به سمت طلائیه

زائران راهیان نور ساعت 8:10 از هویزه به سمت یادمان طلائیه حرکت کردند.

حوزه 166 نرجس خاتون 1396/12/23
گزارش تصویری اردوی علمی و پژوهشی دانش آموزی
گزارش تصویری اردوی علمی و پژوهشی دانش آموزی

برنامه بازدید و اردوی علمی پژوهشی دانش آموزی از نیروگاه آبی لوارک در مورخ 96/12/22 برگزار گردید.

حوزه 166 نرجس خاتون 1396/12/22
کاروان راهیان نور هم اکنون در یادمان هویزه
کاروان راهیان نور هم اکنون در یادمان هویزه

کاروان اعزامی از ناحیه الغدیر ساعت 20:10 وارد هویزه شدند.

حوزه 166 نرجس خاتون 1396/12/22
حضور کاروان راهیان نور در یادمان شهدای کانال کمیل
حضور کاروان راهیان نور در یادمان شهدای کانال کمیل

کاروان راهیان نور ناحیه الغدیر از یادمان شهدای کانال کمیل دیدن کردند.

حوزه 166 نرجس خاتون 1396/12/22
حضور کاروان اعزامی از ناحیه الغدیر در یادمان فکه و محل شهادت شهید اهل قلم آوینی
حضور کاروان اعزامی از ناحیه الغدیر در یادمان فکه و محل شهادت شهید اهل قلم آوینی

کاروان اعزامی از ناحیه الغدیر ساعت 14:22 با حضور در یادمان فکه و محل شهادت شهید اهل قلم آوینی از برنامه های فرهنگی این یادمان بهره مند شدند.

حوزه 166 نرجس خاتون 1396/12/22

1 2 3 4... 18