رای به سایت :
452
محبوب
حوزه 166 نرجس خاتون
ناحیه مقاومت بسیج الغدیر
دوشنبه 06 خرداد 1398 -

اجرای حرکات ورزشی نونهالال در جشنواره فرهنگی و ورزشی روستای نیکنامده
گزارش ویدئویی
اجرای حرکات ورزشی نونهالال در جشنواره فرهنگی و ورزشی روستای نیکنامده
    تاریخ› دوشنبه 20 بهمن 1393 - 23:30

نونهالان ورزشکار به سرپرستی خانم حسینی در اولین جشنواره فرهنگی ورزشی روستای نیکنامده به اجرای حرکات ورزشی پرداختند.

RSS