رای به سایت :
440
محبوب
حوزه 166 نرجس خاتون
ناحیه مقاومت بسیج الغدیر
جمعه 24 آذر 1396 -
مراسم شامگاه پایگاه ریحانه النبی برگزار شد
شامگاه/

مراسم شامگاه پایگاه ریحانه النبی برگزار شد

مراسم شامگاه پایگاه ریحانه النبی مورخ 96/08/24 از ساعت 9:00 الی 11:00 با حضور خواهران بسیجی برگزار گردید.
calendar
تاریخ : 1396/08/26 - 19:39
2
محبوب  
رای به خبر :