رای به سایت :
446
محبوب
حوزه 166 نرجس خاتون
ناحیه مقاومت بسیج الغدیر
یکشنبه 05 فروردين 1397 -
گزارش تصویری بازدید مسئول فاوا ناحیه الغدیر از حوزه 166 نرجس خاتون
بازدید/

گزارش تصویری بازدید مسئول فاوا ناحیه الغدیر از حوزه 166 نرجس خاتون

با حضور مسئول فاوا ناحیه الغدیر سیستم شباب حوزه تعمیر و تحویل مسئول شباب حوزه گردید.
calendar
تاریخ : 1396/08/29 - 12:34
1
محبوب  
رای به خبر :