رای به سایت :
450
محبوب
حوزه 166 نرجس خاتون
ناحیه مقاومت بسیج الغدیر
شنبه 02 تير 1397 -
کاروان راهیان نور جهت صرف ناهار و اقامه نمازظهر و عصر در منطقه توره توقف کردند
راهیان نور/

کاروان راهیان نور جهت صرف ناهار و اقامه نمازظهر و عصر در منطقه توره توقف کردند

کاروان راهیان نور ساعت 13 جهت صرف ناهار و اقامه نمازظهر در منطقه توره توقف کردند.
calendar
تاریخ : 1396/12/21 - 14:11
2
محبوب  
رای به خبر :