تاریخ : سه شنبه 22 اسفند 21:04
کد خبر : 672277
سرویس خبری : گزارش تصویری
 

گزارش تصویری اردوی علمی و پژوهشی دانش آموزی

اردو/

گزارش تصویری اردوی علمی و پژوهشی دانش آموزی

برنامه بازدید و اردوی علمی پژوهشی دانش آموزی از نیروگاه آبی لوارک در مورخ 96/12/22 برگزار گردید.

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ