پایگاه مقاومت بسیج شهیدان افراسیابی
 
دوشنبه 28 آبان 1397 -

رای به سایت :
88
محبوب

پاسدار شهید حاج امیر افراسیابی

تاریخ شهادت:  1362-05-10
محل شهادت:  عملیات رمضان (کوشک)

پاسدار شهید حاج امیر افراسیابی