پایگاه مقاومت بسیج شهید شیرخانی
 
سه شنبه 01 اسفند 1396 -

رای به سایت :
123
محبوب

نیروی هوایی ارتش
نیروی هوایی ارتش
    تاریخ› جمعه 20 بهمن 1396 - 01:26

بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش

ششمین جلسه از مرحله سوم طرح صالحین
عکاس: سجاد علی پناهی
ششمین جلسه از مرحله سوم طرح صالحین
    تاریخ› شنبه 07 شهريور 1394 - 02:10

طرح صالحین پایگاه شهید شیرخانی:

حضور پایگاه شهید شیرخانی در مراسم میقات صالحین
گزارش ویدئویی
حضور پایگاه شهید شیرخانی در مراسم میقات صالحین
    تاریخ› شنبه 18 بهمن 1393 - 03:20

پایگاه شهید شیرخانی محله سبو کوچک شهر لواسان حلقه های صالحین خود را در مراسم میقات صالحین تشکیل داد.

حضور پایگاه شهید شیرخانی در مراسم میقات صالحین
اخبار صالحین (میقات صالحین مصلی شهر لواسان)
حضور پایگاه شهید شیرخانی در مراسم میقات صالحین
    تاریخ› جمعه 17 بهمن 1393 - 15:30

پایگاه شهید شیرخانی محله سبو کوچک شهر لواسان حلقه های صالحین خود را در مراسم میقات صالحین تشکبل داد.

پنجمین جلسه از مرحله دوم طرح صالحین
عکاس: امیر حسین یقین علی
پنجمین جلسه از مرحله دوم طرح صالحین
    تاریخ› سه شنبه 14 بهمن 1393 - 23:00

جلسه شجره طیبه صالحین, مسجد انصار محله سبو کوچک شهر لواسان برگزار شد.

اطلاعیه برگزاری پنجمین جلسه از مرحله دوم طرح صالحین پایگاه شهید شیرخانی
اخبار صالحین
اطلاعیه برگزاری پنجمین جلسه از مرحله دوم طرح صالحین پایگاه شهید شیرخانی
    تاریخ› سه شنبه 14 بهمن 1393 - 21:30

برگزاری پنجمین جلسه شجره طیبه صالحین, مسجد انصار محله سبو کوچک شهر لواسان

برگزاری چهارمین جلسه از مرحله دوم جلسات طرح صالحین پایگاه شهید شیرخانی
اخبار صالحین
برگزاری چهارمین جلسه از مرحله دوم جلسات طرح صالحین پایگاه شهید شیرخانی
    تاریخ› سه شنبه 07 بهمن 1393 - 16:00

برگزاری جلسه شجره طیبه صالحین, مسجد انصار محله سبو کوچک شهر لواسان

گزارش تصویری اردوی کوه ویژه اعضای حلقه های صالحین پایگاه
اردوی کوه
گزارش تصویری اردوی کوه ویژه اعضای حلقه های صالحین پایگاه
    تاریخ› سه شنبه 01 مهر 1393 - 03:30

اردوی کوه بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج شهید شیرخانی سبو کوچک ویژه اعضای حلقه صالحین برگزار شد. پیام این اردو پیروی از توصیه های رهبری مبنی بر ((تحصیل,تهذیب, ورزش))میباشد.