پایگاه مقاومت بسیج شهید شیرخانی
 
چهارشنبه 01 خرداد 1398 -

رای به سایت :
148
محبوب

تحصیل, تهذیب, ورزش
عکاس: محمد حسین قنبری
تحصیل, تهذیب, ورزش
    تاریخ› شنبه 31 مرداد 1394 - 20:00

اردوی کوه نوردی اعضای حلقه های صالحین پایگاه شهید شیرخانی محله سبو کوچک شهر لواسان روز جمعه 30 مرداد ماه 1394 برگزار شد.

تمرین تیم فوتبال اعضای حلقه های صالحین پایگاه شهید شیرخانی
عکاس: سید علیرضا جوینده
تمرین تیم فوتبال اعضای حلقه های صالحین پایگاه شهید شیرخانی
    تاریخ› جمعه 24 بهمن 1393 - 19:30

اولین جلسه تمرین تیم فوتبال اعضای حلقه های صالحین پایگاه شهید شیرخانی محله سبو کوچک شهر لواسان برگزار شد.

گزارش تصویری اردوی کوه ویژه اعضای حلقه های صالحین پایگاه
اردوی کوه
گزارش تصویری اردوی کوه ویژه اعضای حلقه های صالحین پایگاه
    تاریخ› سه شنبه 01 مهر 1393 - 06:00

اردوی کوه بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج شهید شیرخانی سبو کوچک ویژه اعضای حلقه صالحین برگزار شد. پیام این اردو پیروی از توصیه های رهبری مبنی بر ((تحصیل,تهذیب, ورزش))میباشد.

RSS