تاریخ : شنبه 16 تير 15:09
کد خبر : 700958
سرویس خبری : سبک زندگی
 

رسول خدا صلی الله علیه و آله

اسلام ناب/

رسول خدا صلی الله علیه و آله

این است اسلام ...

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید شیرخانی  حوزه 163 ابو حمزه ثمالی  ناحیه مقاومت بسیج الغدیر،

رسول خدا صلی الله علیه و آله :

موقعی که برای خانواده ات میوه خریداری می کنی مقداری از آن را به همسایه ات اهداء کن و اگر نمی توانی هدیه بدهی، میوه را سِری و مخفیانه  یا پوشیده به منزل ببر. مراقب باش فرزندت میوه را به خارج از منزل نبرد تا کودک همسایه از دیدن آن ناراحت و آزرده خاطر نشود .سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ