تاریخ : جمعه 22 دي 12:32
کد خبر : 638895
سرویس خبری : عکس خبری
 

پایگاه مقاومت بسیج شهید مدنی همسنگر می پذیرد

قرارگاه جذب/

پایگاه مقاومت بسیج شهید مدنی همسنگر می پذیرد

قرارگاه جذب شهدای سبو بزرگ پایگاه مقاومت بسیج شهید مدنی برگزار می کند.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ