تاریخ : سه شنبه 22 خرداد 02:12
کد خبر : 696037
سرویس خبری : گزارش تصویری
 

خدا قوت بسیجیان

خدا قوت بسیجیان

پخت آش توسط بسیجیان حوزه ۱۶۳ ابوحمزه ثمالی جهت پخش در میدان گلندوک (امام خمینی (ره)).سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ