نسخه چاپی - خدا قوت بسیجیان
تاریخ : دوشنبه 21 خرداد 21:42
کد خبر : 696037
سرویس خبری : گزارش تصویری
 

خدا قوت بسیجیان

خدا قوت بسیجیان

پخت آش توسط بسیجیان حوزه ۱۶۳ ابوحمزه ثمالی جهت پخش در میدان گلندوک (امام خمینی (ره)).سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ