تاریخ : سه شنبه 22 خرداد 02:41
کد خبر : 696039
سرویس خبری : گزارش تصویری
 

آماده سازی افطار

آماده سازی افطار

گزارش تصویری آماده سازی افطار ساده توسط بسیجیان حوزه ۱۶۳.

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ