نسخه چاپی - آماده سازی افطار
تاریخ : دوشنبه 21 خرداد 22:11
کد خبر : 696039
سرویس خبری : گزارش تصویری
 

آماده سازی افطار

آماده سازی افطار

گزارش تصویری آماده سازی افطار ساده توسط بسیجیان حوزه ۱۶۳.

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ