تاریخ : سه شنبه 22 خرداد 15:43
کد خبر : 696106
سرویس خبری : گزارش تصویری
 

ایستگاه صلواتی

ایستگاه صلواتی

گزارش تصویری ایستگاه صلواتی حوزه ۱۶۳ ابوحمزه ثمالی در میدان امام خمینی (ره).سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ